سفارشی

برای خلق این ناحیه اسلایدی، از دو چیز استفاده شده است: خلاقیت، و ویژوال کامپوزر.

“موودو” نسلی ایجاد می‌کند که از طراحی وب، فقط رنگ و زیبایی به یاد خواهند داشت.